Zdravo. Imam 29 godina i singl sam. Potpuno prokleto singl, bez ijednog muškarca koji bi hteo da preuzme ulogu najvažnijeg muškarca u mom životu. Uglavnom -možda bih mogla